برگزاری کارگاه آشنایی با خزندگان و دوزیستان دراستان کردستان

 کارگاه آشنایی با خزندگان و دوزیستان با تاکید بر گونه های استان در روزهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه ۱۳۹۳ در دفتر آموزش و پژوهش استانداری با همکاری گروه محیط زیست دانشگاه کردستان، موسسه خزنده شناسان پارس و اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان برای مسئولین و کارشناسان محیط طبیعی کلیه ادارات محیط زیست استان کردستان برگزار شد.