موسسه خزنده شناسان پارس برنده جایزه ملی محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست به استناد ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت بهسازی محیط زیست و به پاس قدردانی از تلاش کسانی که در راه حفاظت از محیط زیست راهگشا بوده و تأثیرات علمی و فرهنگی بسزایی در شناخت و توسعه دانش زیست‌محیطی در بین قشرها مختلف جامعه داشته‌اند از سال ۱۳۷۹ نسبت به اعطای جایزه ملی محیط زیست اقدام کرده است. ظرفیت سازی فرهنگی و اجتماعی و حُسن شهرت، نوآوری، اختراع، ابداع، دامنه تأثیر، ایثار و فداکاری در فعالیت‌های محیط زیستی را بخشی از معیارهای این جایزه ملی است.
بر این اساس در بخش سازمان‌های مردم نهاد مؤسسه خزنده‌شناسان پارس به پاس سالها تلاش برای حفاظت از خزندگان و دوزیستان در معرض خطر انقراض و به دلیل برگزاری طرح های حفاظتی مشارکتی و آموزش مردمی بویژه طرح های حفاظت از افعی کوهستانی لطیفی و لاک پشت فراتی برنده دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست شد.

موسسه خزنده شناسان پارس برنده جایزه ملی محیط زیست

 

 موسسه خزنده شناسان پارس برنده جایزه ملی محیط زیستموسسه خزنده شناسان پارس برنده جایزه ملی محیط زیست