زنده یاد دکتر هادی فهیمی از دامان پرصلابت "دنا" به سوی خالق طبیعت پرواز کرد

بزرگ مرد طبیعت ایران (عضو هیات مدیره موسسه خزنده شناسان پارس) که عمر پرثمرش در راه حفاظت از حیات وحش ایران سپری شد از دامان پرصلابت "دنا" به سوی خالق طبیعت پرواز کرد.
اندوه ما در غم از دست دادن هادی عزیز در واژه ها نمیگنجد فقدان او چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند.
موسسه خزنده شناسان پارس ضایعه بزرگ فقدان دکتر هادی فهیمی را به همسر مهربانش دکتر ناهید احمدی، مهندس هوشنگ ضیایی و خانواده فهیمی و سیفی و همچنین جامعه محیط زیست ایران تسلیت می گوید.
روحش شاد و راهش پر رهرو