سمینار هم اندیشی حفاظت از سمندر امپراطور در دزفول

سمینار یک روزه هم اندیشی حفاظت از سمندر امپراطور چهارشنبه ۶ اسفند ۹۳ از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و با همکاری موسسه خزنده شناسان پارس برگزار گردید. این سمینار با حضور کارشناسان محیط زیست، محیط بانان، اعضای انجمن ها، پلیس راه آهن و کارشناسان ناحیه زاگرس برگزار گردید. فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول در این سمینار هم اندیشی گفت: موضوع محیط زیست مرز ندارد و باید همه کارشناسان و سازمانهای مردم نهاد محیط زیست در راستای حفاظت از محیط زیست بویژه گونه های جانوری در خطر انقراض تلاش نماییم و گونه سمندر امپراطور به عنوان یک گونه در خطر انقراض نیازمند برنامه حفاظت است.
در این سمینار کارشناسان موسسه خزنده شناسان پارس آقای مهندس باربد صفایی مهرو و آقای مهندس هادی فهیمی و همچنین آقای مهندس الوندی کارشناس مسئول حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان مطالبی پیرامون گونه سمندر امپراطور و زیستگاههای آن ارائه نمودند.
در پایان این هم اندیشی شرکت کنندگان نظرات و دیدگاههای خود را پیرامون حفاظت از گونه در آستانه انقراض سمندر امپراطور ارائه نمودند.

 سمینار هم اندیشی حفاظت از سمندر امپراطور در دزفول

 سمینار هم اندیشی حفاظت از سمندر امپراطور در دزفول

  سمینار هم اندیشی حفاظت از سمندر امپراطور در دزفول