آغاز طرح آموزش مردم محلی، پایش و بررسی زیستگاه افعی لطیفی در پارک ملی لار

طرح پایش جمعیت، بررسی زیستگاه و آموزش مردم محلی به منظور حفاظت از افعی لطیفی با همکاری موسسه خزنده شناسان پارس، اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و باغ گیاهشناسی و جانورشناسی پیلسن از ابتدای اردیبهشت ماه نود و چهار در پارک ملی لار آغاز شد.

Montivipera Community-based Conservation project in Lar National Park