برگزاری جلسه هم اندیشی طرح های مشارکتی حفاظتی گاندو و سمندر در سازمان حفاظت محیط زیست

جلسه هم اندیشی و ارائه گزارش طرحهای حفاظتی مشارکتی سمندر و گاندو توسط موسسه خزنده شناسان پارس و طرح حفاظتی مشارکتی خرس سیاه توسط جامعه محلی بلوچ بافت / محیط بان  با حمایت SGP/GEF/UNDP بمنظور ارائه دستاوردها و همفکری برای استمرار این طرحها با حضور مسولین دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان محیط زیست، آقای دکتر تهرانی مسئول بخش خزندگان و دوزیستان سازمان محیط زیست و همکاران ایشان از این دفتر، آقای مهندس عباس سالاری سرپرست یگان حفاظت شهر تهران، اعضای موسسه خزنده شناسان پارس، تعدادی از تشکل های زیست محیطی و آقای مهندس فراهانی راد و همکار ایشان از دفتر کمک های کوچک سازمان ملل و همچنین جمعی از فعالان محیط زیستی از ساعت9:30 صبح تا 13 روز شنبه مورخ 94/5/10 در سالن جلسات معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. مکان برگزاری این جلسه با همکاری شبکه سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی و منابع طبیعی استان تهران و مساعدت دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار این طرح ها قرار داده شد.

برگزاری جلسه هم اندیشی طرح های مشارکتی حفاظتی حفاظتی گاندو و سمندر در سازمان حفاظت محیط زیست


برگزاری جلسه هم اندیشی طرح های مشارکتی حفاظتی حفاظتی گاندو و سمندر در سازمان حفاظت محیط زیست