اولین نشست حفاظت مشارکتی از سمندرهای استان کردستان به همت انجمن سبز چیا برگزار شد

روز چهارشنه چهار شهریورماه نود و چهار به دعوت انجمن سبز چیا، نشستی تحت عنوان حفاظت مشارکتی برای سمندرهای کردستان با حضور خانم دکتر غفاری از دانشگاه کردستان، آقای صفایی از موسسه خزنده شناسان پارس و مسئولین اداره کل حفاظت محیط زیست استان آقای عامری فر رئیس محیط طبیعی اداره کل محیط زیست کردستان، آقای ویسی رئیس حیات وحش و آقای احسنی رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل محیط زیست کردستان، آقای حق مرادی از روابط عمومی اداره کل محیط زیست کردستان و آقای زری رئیس محیط زیست شهرستان مریوان، آقای قادری رئیس محیط زیست شهرستان سروآباد درسالن جلسات اداره محیط زیست سروآباد با هدف بررسی وضعیت سمندرهای استان کردستان برگزار گردید.
در آغاز آقای قادری ریاست محترم اداره محیط زیست شهرستان سروآباد ضمن خوش آمد گویی به حضار از تشکیل این نشست استقبال کردند. در ادامه آقای سیوان امینی از انجمن سبز چیا با ارائه گزارشی به بیان وضعیت سمندرهای کردستان، زیستگاه هایشان و تهدیداتی که دارند پرداخت. اعضای انجمن با اشاره به فعالیت های انجام شده انجمن سبز چیا برای سمندر کوهستانی کردستان با ارائه برنامه ها و راهکارها برای حفاظت از سمندرهای کردستان خواستار احیای سریع زیستگاه های این دوزیستان با کمک هم شدند.
در بخش دوم نشست به دعوت انجمن سبز چیا  یکی از زیستگاه های با ارزش سمندر که هر دو گونه سمندر کردستان را با هم دارد، در محدوده شهرستان مریوان برای بازدید انتخاب شد تا مسئولین و دعوت شده گان با وضعیت بحرانی یکی از زیستگاه های آسیب پذیر (منبع آب این زیستگاه بدلیل استفاده در بخش کشاورزی از دسترس سمندر خارج شده و با مشکل جدی مواجه است) آشنا شوند. خوشبختانه در محل تصمیمات خوبی برای احیای این زیستگاه اتخاذ گردید.

لینک و متن کامل خبر:
http://chya.ir/?p=117255

 اولین نشست حفاظت مشارکتی از سمندرهای استان کردستان

اولین نشست حفاظت مشارکتی از سمندرهای استان کردستان