حضور موسسه خزنده شناسان پارس در نهمین جشنواره روز ملی یوز

نهمین جشنواره روز ملی یوز پلنگ ایرانی در روزهای پنج شنبه و جمعه ۵ و ۶ شهریور ماه نود و چهار از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در پارک ملت تهران برگزار شد. موسسه خزنده شناسان پارس همانند سالهای گذشته در این جشنواره حضور فعال داشت. اعضا و داوطلبان در غرفه موسسه در زمینه طرح های حفاظتی انجام شده و در دست انجام موسسه خزنده شناسان پارس و اطلاعات تخصصی در زمینه گونه های در معرض تهدید به بازدید کنندگان و علاقمندان توضیحات کاملی را ارائه نمودند. همچنین در زمینه خزندگان و دوزیستان در معرض خطر انقراض و گونه های غیر بومی اطلاعات جامعی ارائه شد. در زمان برگزاری جشنواره برنامه های آموزشی و سرگرمی برای کودکان شامل نقاشی و پازل خزندگان و دوزیستان مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت.

حضور موسسه خزنده شناسان پارس در نهمین جشنواره روز ملی یوز

 حضور موسسه خزنده شناسان پارس در نهمین جشنواره روز ملی یوز

حضور موسسه خزنده شناسان پارس در نهمین جشنواره روز ملی یوز

حضور موسسه خزنده شناسان پارس در نهمین جشنواره روز ملی یوز

حضور موسسه خزنده شناسان پارس در نهمین جشنواره روز ملی یوز