دوره آموزشی برای محیط بانان استان فارس جهت آشنایی بیشتر با پرندگان، خزندگان، دوزیستان و پستانداران

دوره آموزشی محیط بانان استان فارس به منظور آشنایی هرچه بیشتر آنها با نحوه شناسایی گونه های جانوری استان با همکاری پروژه حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی، اداره کل حفاظت محیط زیست فارس و موسسه خزنده شناسان پارس از سیزده تا شانزدهم بهمن ماه نود و چهار در سالن جلسات اداره کل محیط زیست فارس برگزار شد. این کارگاه آموزشی شامل دو بخش تئوری و عملی بود که آقایان مهندس هادی فهیمی، مهندس باربد صفایی مهرو و مهندس محمد توحیدی فر و همچنین خانم ها دکتر هانیه غفاری و مهندس ناهید احمدی مدرسین این کارگاه بودند. 
محیط بانان و مسئولان پارک های ملی بمو و بختگان، مناطق حفاظت شده میانجنگل، هرمود لارستان، بهرام گور، مله گاله و همچنین آباده، کازرون، استهبان، سپیدان مارگون، فسا، پاسارگاد، خرامه، داراب، سد درودزن، خرم بید و فیروزآباد در این دوره شرکت کردند.
 برگزاری دوره آموزشی برای محیط بانان استان فارس جهت آشنایی بیشتر با پرندگان، خزندگان، دوزیستان و پستانداران
 
برگزاری دوره آموزشی برای محیط بانان استان فارس جهت آشنایی بیشتر با پرندگان، خزندگان، دوزیستان و پستانداران
 
برگزاری دوره آموزشی برای محیط بانان استان فارس جهت آشنایی بیشتر با پرندگان، خزندگان، دوزیستان و پستانداران
 
برگزاری دوره آموزشی برای محیط بانان استان فارس جهت آشنایی بیشتر با پرندگان، خزندگان، دوزیستان و پستانداران
 
برگزاری دوره آموزشی برای محیط بانان استان فارس جهت آشنایی بیشتر با پرندگان، خزندگان، دوزیستان و پستانداران
 
برگزاری دوره آموزشی برای محیط بانان استان فارس جهت آشنایی بیشتر با پرندگان، خزندگان، دوزیستان و پستانداران
 
برگزاری دوره آموزشی برای محیط بانان استان فارس جهت آشنایی بیشتر با پرندگان، خزندگان، دوزیستان و پستانداران
 
برگزاری دوره آموزشی برای محیط بانان استان فارس جهت آشنایی بیشتر با پرندگان، خزندگان، دوزیستان و پستانداران