در این طرح خزندگان زاگرس به منظور یافتن زیستگاههای حساس جهت حفاظت در چهار استان  محدوده زاگرس مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و دوازده تیره، سی جنس و سی و هفت گونه شناسایی شده است. موسسه خزنده شناسان پارس با بهره گیری از متخصصین مجرب درزمینهٔ مطالعات خزندگان و دوزیستان بررسی های خود را در مناطقی چون: منطقه حفاظت‌شده و پارک ملی تنگ صیاد، منطقه حفاظت‌شده تنگ بستانک، منطقه حفاظت‌شده دنا و دنای شرقی، منطقه حفاظت‌شده هلن و سبزکوه، بروجن و سمیرم و روستاهایی پایلوت: دشت رز، ده برآفتاب، خفر، سیور، حیدرآباد، گل سفید، جیدرزار، مارگون و سایر روستاهای منطقه به انجام رسانیده. همچنین کارگاه‌های آموزشی برای محیط بانان و مردم محلی استان‌های چهارمحال‌وبختياري، کهگیلویه و بویر احمد، فارس و اصفهان در جهت افزایش آگاهی عمومی برگزار گردید.